459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Zelený zákal, glaukom

Popis zeleného zákalu, glaukomu

Fyziologie (jak to má fungovat)

Dle vědeckých výzkumů nám smysly umožňují vnímat asi 1% informací z našeho okolí.
Oko je vyplněno tekutinou, která se neustále vytváří, promývá oko a je odváděna kanálky mezi rohovkou a duhovkou do krevního řečiště.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Zelený zákal, glaukom, znamená poškození zrakového nervu a z něho plynoucí poruchu vidění až slepotu. Název zelený zákal pochází z konečného stádia nemoci, kdy dojde k zelenošedému zakalení rohovky oka.

Hlavní důvodem poškození zrakového nervu je zvýšení nitroočního tlaku. Tlak v oku může narůst zvýšenou tvorbou nitrooční tekutiny (glaukom s otevřeným úhlem), nebo zabráněním jejímu odtoku (glaukom s uzavřeným úhlem) z oka. Na druhou stranu i jedinci s normálním nitroočním tlakem mohou trpět zeleným zákalem, čímž se dostáváme k lékařským názorům, že k poškození zrakového nervu dochází při jeho špatném krevním (a tedy i výživovém) zásobení.
A znovu můžeme začít pátrat po příčinách, proč je zrakový nerv nevyživován.

Příčiny

Příznaky – klinický obraz

Z počátku se nijak neprojevuje, později je charakteristické rozmazání či zčernání okrajů zorného pole (našeho zraku), poruchy periferního vidění, pocit jako když se díváme tunelem.
Objevit se může pálení, bolest očí, zhoršení zraku, porucha vidění, bolesti hlavy, zarudnutí očí, nevolnost až zvracení.

U glaukomu uzavřeného úhlu, kde je znemožněn odtok oční tekutiny, dochází k silným, náhle vzniklým bolestem.

Nevhodné látky

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Je třeba si uvědomit, že i když jsou dnešní postupy velice pokrokové, neobnovují poškozený zrakový nerv, takže důležitá je především prevence.

Léky

V počátcích onemocnění nabízí moderní medicína užívání kapek pro snížení tvorby nitrooční tekutiny (beta-blokátory), nebo její lepší odtok (parasympatomimetika, analoga prostaglandinů). Pokročilejší formy vyžadují chirurgické či laserové zlepšení odtoku nitrooční tekutiny.

Byliny

Byliny podle lidového léčení

(Informační zdroje stránky)